Tidrapporter via papper


Finns det verkligen någon som vill ha tidrapporter på papper idag?

"Vi vill rapportera vår tid på en blankett"


Det kan tyckas helt förkastligt att överhuvudtaget tänka tanken att välja den här rapporteringsformen när vi nu befinner oss en bra bit in på 2000-talet. Min erfarenhet - efter att ha digitaliserat tidrapporteringen i över 300 företag är att få arbetsplatser "måste" använda tidrapportsblanketter.

Pappersunderlag är förlegat... eller?

Administrativ tid - i vilken skepnad den än visar sig - är ofta en kostnad som företaget betalar utan att kunna tjäna några pengar. Visar det sig att en datorbaserat tidrapportering faktiskt inte minskar företagets adminstrativa kostnader, är det istället viktigt att utformandet av blanketter görs på ett optimalt sätt.

  • Medarbetaren ska utan tunga instruktioner kunna fylla i sin tidrapport.
  • Arbetsledare/Chef ska kunna kontrollera, korrigera och attestera balanketten.
  • Löneadministratören ska kunna massregistrera summerade värden.


I moderna system finns det gott om mobilappar som faktiskt kan ersätta pappersblanketten och de allra flesta medarbetare klarar av tekniken efter att ha fått ordentlig utbildning.

När man konstaterat att man faktiskt inte tjänar någon tid - varken åt medarbetaren eller åt arbetsledaren/chefen, kan ibland blanketten ändå det bästa valet.


Vi lyssnar på ert behov och era förutsättningar och ger förslag på bästa möjliga lösning.