Avvikelserapportera


I Ditt företag kan det vara viktigast att en del eller alla medarbetare beskriver när de avvikit från den överenskomna arbetstiden.  

Rapportera bara det som avviker


Ibland är det enda som är intressant att rapportera det som avviker från vad som överenskommits med medarbtaren. Det kan röra sig om sjukdom, vab, föräldraledighet och semester men också i vissa fall att kunna rapportera arbetstids utöver det den anställde avtalats att göra.

"Vi har inga OB-ersättningar, flex eller projektrapportering..."

Avvikelserapportering och Förtroendetid lämpar sig inte för alla, men tillhör du en bransch där möjligheten finns, kan du åtnjuta den allra mest kostnadseffektiva formen av tidrapportering. Den görs enkelt av medarbetaren, kontrollerna cheferna behöver göra är renodlade och löneadministrationen får ändå det underlag man behöver.


Skillnaden mellan ren förtroendetid och allmän avvikelserapportering har mest att göra med vilken kultur som frodas i företaget. I en verksamhet där du som arbetsgivare bara är intresserad av att "få jobbet gjort" och där du ger den anställde frihet och ansvar att själv styra över sin tid, behöver du kanske bara få information om frånvaron medarbetaren haft. Här är det ändå viktigt att anställda har kravet på sig att varje månad meddela att de på ett samvetsgrant sätt begrundat om de haft någon avvikelse. Det är nämligen oerhört lätt att glömma den där semesterdagen man hade i början av förra månaden. Många system tvingar därför alla anställda att göra någon form av åtgärd en gång per månad.


I övrigt kan avvikelserapportering fungera på många olika sätt och vill du ha hjälp med att välja det som är bäst för just ert företag, är du välkommen att höra av dig för till oss.