Avvikelserapportera

I Ditt företag kan det vara viktigast att en del av – eller alla medarbetare – beskriver när de avvikit från den överenskomna arbetstiden.

Rapportera bara det som avviker

I vissa företag är det bara intressant att rapportera och följa upp det som avviker från vad som överenskommits med medarbetaren. Det kan t ex. röra sig om sjukdom, vab, föräldraledighet och semester som är det som påverkar medarbetarens löneutbetalning.

"Vi har inga OB-ersättningar, flex eller projektrapportering..."

Avvikelserapportering och Förtroendetid lämpar sig inte för alla, men tillhör du en bransch där möjligheten finns, kan du åtnjuta den allra mest kostnadseffektiva formen av tidrapportering. Rapporteringen görs enkelt av medarbetaren och den attesterande chefen får relativt enkla och renodlade kontroller att utföra. I slutänden får ändå Löneadministrationen det underlag man behöver för att kunna betala ut en korrekt lön.


Skillnaden mellan ren förtroendetid och avvikelserapportering har mest att göra med vilken kultur som frodas i företaget. I en verksamhet där du som arbetsgivare bara är intresserad av att "få jobbet gjort" och där du ger den anställde frihet och ansvar att själv styra över sin tid, behöver du kanske bara få information om frånvaron medarbetaren haft. Det är dock viktigt att de anställda känner till ansvaret de har - att varje månad meddela på ett samvetsgrant sätt om de haft någon avvikelse. Det är nämligen oerhört lätt att glömma den där semesterdagen man hade i början av förra månaden. Många system tvingar därför alla anställda att göra någon form av åtgärd en gång per månad.


Den kritik som ofta lyfts fram kring förtroend- eller avvikelserapportering är att systemet inte ser madarbetare som arbetar alldeles för många timmar. I synnerhet den grupp medarbetare som växlat övertid mot t ex semesterdagar.


Avvikelserapportering kan fungera på flera olika sätt och vill du ha hjälp med att välja det som är bäst för just ert företag så finns vi här för dina frågor.