Projekt och aktivitetsrapportering

I dag är nästan alla företag presssade av höga personalkostnader. Detta är en vanlig anledning till att vi får frågor om hur man på bästa sätt kan följa upp vad arbetstiden används till.

Uppföljning, uppföljning och åter uppföljning...

Det är inte bara projektorienterade organsiationer som har behov av att mäta hur arbetstiden fördelas. Det handlar lika ofta om att man har behovet av att följa upp tid per kostnadsställe, affärsområde, avdelning, aktivitet, moment och ibland en kombination av flera av dessa.

"Jag behöver veta vad vi lägger tiden på..."

Det finns nästan lika många varianter som det finns företag på hur man vill att tid och lönekostnader ska fördelas. Vi kan så klart inte veta vilket behov just ni har men vi vet att de flesta är intresserade.

En samlad bild tagen ur egen erfarenhet anger att det kan handla om att:


- Kunna skapa ett faktureringsunderlag till intern eller extern kund

- Föra löne- och personalbikostnaderna i avdelningen, projektet, kostnadsstället eller affärsområde som unyttjat resursen

- Följa ett kollektivavtal (byggnads, installationsavtalet m.fl.)

- Fånga upp produktiv tid respektive ställtid

- Skapa underlag för produktprissättning

- Effektivitetsmätningar


Sätten man väljer att rapportera in den här informationen kan vara flera. Vissa väljer att komplettera sin avvikelseregistrering med projekt-/aktivitetsrapportering medan andra vill använda ett kom-/gå-verktyg som grund.


Vi har gott om erfarenhet av att implementera lösningar för att stödja ert uppföljningsbehov.