Våra tjänster

Lön


Löneadministrativa processer är något alla företag med anställd personal tvingas hantera. Man kommer inte undan hur mycket man än önskar.


Vi vill ge dig ett alternativ till traditionella sätt att hantera det på – ett partnerskap där vi med vår erfarenhet och bredd ger er en kostnadseffektiv lösning

Resor och utlägg


I samband med resor som vi företar oss i tjänsten behöver många ta hand om och ersätta anställda för deras resekostnader. Kanske behöver du räkna ut traktamenten de har rätt till?


Någon behöver sannolikt hantera företagets bilpark, friskvårdsersättningar och en mängd andra lag- och regelomfattande rutiner. Spara tid genom att låta oss ta hand om det i stället.

Tid


Det finns olika behov av att samla in tid i ett företag.

För något företag är det bara avvikelser från det normala som är intressant, för andra kan det finnas omfattande behov av uppföljning för att veta hur man använt sin viktigaste resurs – medarbetaren.


Vi hjälper dig att ta fram en lösning som passar just ert företag.

Verksamhet


Som företagsledare eller chef har du säkert ställts inför krav på kostnadsbesparingar och/eller förändringar med målsättning att frigöra tid för dina medarbetare. Ibland räcker det med att ifrågasätta en befintlig rutin och bara göra små förändringar medan det i andra fall krävs att man kavlar upp ärmarna.


Vi har erfarenheter från hundratals resor tillsammans med olika företag och kan hjälpa er antingen som projektledare, system-konsulter eller som en projektresurs.