Tjänster


Löner

Löneadministrativa processer är något alla företag med anställd personal tvingas hantera. Man kommer inte undan hur mycket man än önskar. Men

vi vill ge dig ett alternativ till traditionella sätt att hantera det på - ett partnerskap där vi med vår erfarenhet och bredd, ger er en kostnadseffektiv lösning.


Vi kan göra era löner -  antingen i ert eget system eller i vårt. Önskar ni slippa systemansvaret och underhåll kanske det kan vara ett attraktivt alternativ.


Vi tillhandahåller ett av marknadens mest kompletta HRM-system för de som önskar. 

   

Tid


Det finns olika behov av att samla in tid i ett företag. För något företag är det bara avvikelser från det normala som är intressant, medan det för andra finns omfattande behov av uppföljning och att veta hur man använt sin viktigaste resurs - medarbetaren.

Resor och utlägg


I samband med resor som vi företar oss i tjänsten behöver många ta hand om och ersätta anställda för deras resekostnader. Kanske behöver du räkna ut traktamenten de har rätt till?

Någon behöver sannolikt hantera företagets bilpark, friskvårdsersättningar tillsammans med en mängd andra lag- och regelomfattande rutiner, där det ofta finns möjligheter att effektivisera.

Verksamhet/applikation


Som företagsledare eller chef har du säkert ställts inför krav på kostnadsbesparingar och/eller förändringar med målsättning att frigöra tid för dina medarbetare.


Ibland räcker det med att ifrågasätta en befintlig rutin och bara göra små förändringar medan det i andra fall krävs att man kavlar upp ärmarna - t ex genom systembyten/utveckling, förändrade arbetssätt eller genom organisationsförändringar för att träffa målbilden.


Vi har erfarenheter från hundratals resor tillsammans med olika företag och kan hjälpa er antingen som projektledare, system-konsulter eller som en projektresurs.