Kom och gå – "stämpla"

Många företag har insett fördelarna med att låta medarbetare tidrapportera via någon form av datorbaserad stämpelklocka kopplat till ett "kom och gå" system. Vi får ofta höra att många medarbetare också känner en trygghet i att tala om hur hen har jobbat. På köpet får man ett väldigt omfattande löneunderlag och stora möjligheter öppnar sig för efterkalkyler. Man kan också följa upp så att inte medarbetare jobbar alldeles för mycket.

"Lön och uppföljning av arbetad tid blir alltid rätt..."

Man skulle kunna tro att stämpelurets tid sedan länge spelat ut sin roll i de svenska företagen. Men att säga det vore att fara med osanning. Vi har över 20 års erfarenhet av löner och kan gå i god för att många företag som försökt avvikelserapportera några år, inte sällan går tillbaka till att istället använda någon form av kom- och gå-rapportering.

Vissa har mer eller mindre intelligenta tidterminaler, en del använder mobilappar och andra registrerar sin ankomst och hemgång via sin arbetsdator. Hur datum och klockslag bäst tar sig in i systemet beror på företagets krav och förutsättningar men klart är i alla fall att mycket går att göra med den information som samlas in. Några exempel:


- Automatiska flex-, OB-, övertids- och frånvaroberäkningar

- Hålla koll på medarbetarnas arbetade tid - inte minst för att undvika ohälsa

- Skapa möjlighet att se vilka som är på plats och vilka som saknas

- Ge förutsättningar för att på ett avstämt sätt kunna aktivitetsrapportera (mäta tid per aktivitet, kostnadsbärare eller kanske projekt)


Läs gärna mer om aktivitets- och projektrapportering här.


Vi har stor erfarenhet kring olika sätt att samla in och bearbeta närvarotid och aktivitetsrapportering.