Tid


Från tidrapport på papper till acancerade löneunderlag och automatiserad kostnadsfördelning genom projektrapportering. Vi lotsar dig rätt när valet av systemstöd känns svårt.

Tidrapport på papper


I den mindre organisationen krävs kanske inga datorstöd för medarbetares tidrapportering men det kan ändå vara viktigt att implementera ett tänk som gör det möjligt att skala upp och digitalisera den dagen man behöver det. 

Läs mer

Avvikelserapportering


När man bara har behov av att fånga upp medarbetares semesterdagar och annan frånvaro men ändå vill automatisera informationsflödet mellan anställd -> chef -> löneberäkning, kan något av marknadens alla system för avvikelserapportering vara ett första steg till struktur och effektivisering. 


Läs mer

Registrera kom och gå


Många arbetsgivare vill kunna fånga upp fler detaljer kring hur medarbetarens tid används. Har man arbetstider som delvis förlagts under obekväm arbetstid eller anställda med flextidsavtal, är det vanligt att man väljer ett digitalt verktyg som kan hantera schemaläggning, OB-beräkning, flextidssaldon, resursallokering och aktivitetsrapportering (projekt, kst mm) och som även kan producera ett färdigt underlag som ockås kan importeras till lön- och ekonomisystem antingen via API eller filimport.  


Läs mer

Projektrapportering


Idag är det vanligt att arbeta i projektarbetsform. Ett system som endast stödjer matrisorganisationen ger inte alltid tillräckligt stöd åt den arbetsformen eftersom projektorganisationer inte sällan hämtar sina resurser från olika delar av företaget (t ex från olika avdelningar eller kostnadsställen).

Står ni inför en upphandling av projektrapporteringsverktyg, bör ni ställa ganska höga krav på vad ett system ska klara av. Man behöver också tydliggöra sina egna krav på vad man behöver få ut - nu och framöver.


Vi kan hjälpa dig hitta rätt verktyg

Läs mer

Kostnadsfördela via tidrapport


Projektrapportering är kanske den mest kända och vanligast förekommande varianten av kombinerad tidrapportering och kostnadsuppföljning.

Men det finns andra tillfällen när det är intressant att använda tidrapporteringen som stöd för att senare kunna göra efterkalkyler. Det kan t ex handla om att se vilken avdelning/kostnadsställe man jobbat på, vilken produkt eller moment man hanterat eller annat man önskar följa.


Läs mer

Annat du vill rapportera


Ibland är det annan information som behöver samlas in från dina medarbetare än sådant som handlar om lön eller redovisning.

Vissa tidrapporteringsverktyg kan förutom att servera lön/ekonomi med data, även sköta rapportering av helt andra slag.

 

Läs mer