Lön - i olika former


Söker ni en löneadministör? Eller kanske är ni sugna på att lägga ut er löneadministration på någon lönebyrå som gör arbetet år er för att ni tycker det är svårt?      

Göra lönen hemma


Jag har många gånger fått frågan om vilket sätt man ska välja. Ska vi anställa en ny löneadministratör när vår nuvarande slutar eller ska kan vi lägga ut den tjänsten externt?


Svaret på frågan är inte så enkelt. Ni är kanske vana vid en anställd som sköter det hela på ett föredömligt sätt. En person som kan allas namn, anställnings-nummer, hur många barn varje anställd har och hur gamla de är.


Den här personen ska ni i så fall hålla hårt i för det ser inte ut att komma ut några fler sådana från våra skolor. 

Kvalificerade löneadministratörer är väldigt få och det är många som slåss om dem,


Jag ska inte ljuga - en löneadministratör som har tiden att jobba med era löner "on prem" kommer alltid vinna över en inhyrd lösning eller ett outsourcat alternativ.


Frågan är bara om det är ekonomiskt försvarbart och om ni med bara en person har en tillräckligt säker lösning?  Vad innebär LunKanLön outsourcing?

I vår outsourcing-tjänst "Löneadministration" erbjuder vi en konstnadseffektiv tjänst med ett innehåll vi tillsammans kommer överens om.

Det är alltid viktigt för oss att ni känner er nöjda med upplägget vi avtalar.


Vanligtvis bestäms en deadline då underlag ska vara attesterade och klara från er och sedan påbörjas lönearbetet hos oss. Finns det systemstöd publiceras ett preliminärt lönbesked i god tid för era anställda att kontrollera och därefter levererar vi de underlag ni behöver för att slutgodkänna utbetalningen.


Informationen som hanteras i en löneprocess är många gånger av känslig natur och vi använder oss därför av en säker digital mötesplats där dokument kan utbytas både från och tillbaka till er.  


Mer detaljer om hur det går till får ni genom att kontakta oss. 


Backup


Skulle vår ordinarie lönkonsult vara frånvarande finns det backup med annan personal hos oss. Varje kunds lönerutiner är av det skälet väl dokumenterade och det mesta kan flyta på som vanligt även vid t ex sjukdom.


Teknik

Vi arbetar i en modern miljö och där det inte är juridiskt omöjligt, används cloud-lösningar till 100%.

I nuläget arbetar vi med Hogias och Vismas (Agda PS) systemstöd men inför varje nytt uppdrag, diskuteras alltid valet av system och man har som kund stor möjlighet att påverka.