Annat man vill kunna följa

Har du andra personer du behöver ha koll på? Kanske är det inhyrd personal, konsulter, hantverkare eller praktikanter som vistas och arbetar hos er.

Låt andra rapportera

Det är inte bara anställda som kan behöva beskriva sin arbetade tid. Som uppdragsgivare har man ofta ett stort intresse, eller kanske t. o. m. en skyldighet, att ha kontroll på individer som på olika grunder utför arbete eller praktik i företagets anläggning.

"Vi vill att våra inhyrda medarbetare stämplar..."

Det finns i flera system lösningar för att möjliggöra tidrapporterinig för den här gruppen. Beroende på vilket system just ert företag har, tittar vi gärna på vilka olika möjligheter som finns. Några frågor man kan behöva ställa sig i sammanhanget:


Syftet för insamlingen:

  • Skyldighet inför annan part
  • Kontroll av fakturerat belopp (inhyrd personal)
  • Avtalsefterlevnad
  • ID06
  • Närvarorapport till skola/utbildningsenhet


Möjligheterna i befintligt tidsystem

  • Kostar det mer att inkludera icke anställd personal (programvarulicens)?
  • RFID-tags/magnetkort eller hur ska den här gruppen identifiera sig?


Hör av er till oss med frågor ni har om just era specifika förutsättningar.