Resor, utlägg och representation 

Har ni behov av en effektiv hantering av medarbetarnas tjänsteresor? Fungerar kopplingen mellan traktamentesberäkning, utläggshantering, tjänstebilar och löneadministrationen?

Traktamenten

Sitter du och räknar traktamenten manuellt? Vi hjälper dig sålla i system-djungeln så att ni får ett användarvänligt och anpassat system som sparar tid både för medarbetaren, chefen och löneadministrationen.

Utlägg och representation

Vi anser att ett system ska kunna hantera resenärernas utlägg så att konteringar hamnar rätt från början. Stöd för digitala kvitton ligger också i tiden och dessutom ska representationsregler – så långt det är möjligt – följas. Systemet man använder har ett ansvar i att stödja processen och kapa administrativ tid för resenären och chefen.

Bilar, friskvård, moms, avdragsrätt och skatter – känns det bekant?

För arbetsgivare finns det fantastiskt många regler man behöver ha koll på och följa. Lägger man därtill sina egna krav och önskemål, kan man lätt hamna i en administrativ mardröm.


Låt oss gå igenom förutsättningarna tillsammans med er och leta genvägar som kan skära tid ni kan använda till viktigare saker.